Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-19

Är vintervandrande älgar en fara för trafiken?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Årligen rapporteras mer än 4 000 älgolyckor. Olyckorna inträffar inte slumpvist utan är ett resultat av många faktorer som styr älgars rörelser och aktivitet, bilförarens uppmärksamhet och vägens placering och utformning. De flesta olyckorna inträffar under gryning och skymning, under hösten och längs ostängslade vägar där trafikvolymen är medelstor och hastigheten hög. Olycksrisken ökar med mängd och avstånd till skog, där enskilda vägar eller dalgångar korsas av huvudvägar och i områden där älgtätheten är hög. Olycksfördelningen varierar också geografiskt: i norra Sverige sker fler olyckor under vintermånaderna, jämfört med september-oktober i södra Sverige. Riskmodeller som framtagits i södra Sverige kan därför inte nödvändigtvis appliceras i norra Sverige. Skillnaden kanske beror på att älgar i norra Sverige utför vintervandringar.
Vintervandringen verkar vara en respons på dåliga snöförhållandena i sommarbetesområden, men samtidigt följer vandringsbeteendet och vandringsriktningen en djupt rotad tradition. I vissa områden finns vandringsstråk som är flera tusen år gamla. Vandringarna är mest utpräglade i fjällnära områden, men även längs kusten vandrar en större del av de lokala populationer en till två mil mellan sommar- och vintermarkerna.
Under vandringarna måste älgarna korsar både järnvägar och vägar. Risken för olyckor borde därför vara störst under vandringsperioden och på platser där trafikerade vägar korsar vandringsstråken.

Vi söker en examensstudent som är intresserat i att studera sambanden mellan älgolyckor och älgars vintervandringar i tid och rum. Analyserna görs i GIS och bygger på koordinatsatta olycksrapporter, data på vägnät och landskap och resultat från Jägareförbundets studier på älgars vandringar i Norrbotten och Västerbotten.

Du måste därför ha goda kunskaper i GIS (motsvarande en 10p kurs i ArcView/ArcInfo), samt allmänna kunskaper i viltekologi.
Arbetet ingår i ett forskningsprojekt om effekten av E4 på vintervandrande älgar (http://www-grimso.slu.se/forskning/infrastruktur/Kalix/index.htm).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.