Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-21

Ökad cykeltrafik i Skåne

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Föra över trafik från bil till cykel på bilresor kortare än 5 km.

Bakgrund
I dag sker ca 17% av alla resor med cykel i Skåne. Potentialen för att använda cykel på korta resor - mindre än 5 km - bör vara stor då hälften av alla bilresor är kortare än 5 km.

I en uppskattning gjord på LTH, Institutionen för trafik och samhälle, bedöms att mellan 10-48 % av de allra kortaste bilresorna ¿ mindre än 3 km ¿ kan föras över till cykel.

Arbetets innehåll
Inventera goda exempel där man genom konsekventa satsningar och kampanjer ökat cykeltrafiken väsentligt i moderna stadsmiljöer.

Nämnas kan nederländska Delft och Groningen där cykeltrafikens andel är dubbelt så stor som i Sverige. I Gävle kommun har en satsning på ökat cyklande medfört en ökning med knappt 30% under en relativt kort tid.
Omfattningen på arbetet kan diskuteras. T.ex. kan man minska nivån från att omfatta Skåne till att arbeta med en enstaka kommun. Även andra förändringar av omfattningen kan diskuteras med kontaktpersonen nedan.

Metod
Utifrån inventeringen ovan dra slutsatser om kritiska framgångsfaktorer för ökat cyklande i Skåne.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.