Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-21

Vägarbetens nytta kontra negativ påverkan på framkomligheten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Klarlägga trafikanternas syn på nyttan av utförda vägabeten i förhållande till den störning som uppkommer i samband med dessa arbeten. Skapa kunskap om olika arbetsplatsers standardtidsfördröjning.
(Hur mycket försenas trafikanten vid olika typer av skyltningar, utgångspunkten är sannolikt ApV standard exempel kopplade till arbetsplatsen längd. Det jag vill ha fram är underlag för restidsförlängningberäkning vid ex. En resa från Malmö till Stockholm där ett antal olika arbeten passeras. Bryr sig över huvudtaget trafikanten om dem?).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.