Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-14

Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Ta fram riktlinjer för hur man kan och bör hantera eventuell glidning mellan lagerskikt.

Bakgrund
Regelverket ATB Väg förutsätter att full friktion råder mellan lagerytor då man räknar på nedbrytning av vägkroppar med sk mekanistisk dimensionering. Detta är en approximation som ofta, men långt i från alltid ger ett tillfredsställande resultat. Vägverket Konsults personal har sedan länge kunnat förbättra resultaten från passningsräkning av fallviktsdata avsevärt genom att använda alternativa sätt att hantera modellen. En mindre teoretisk studie har gjorts, vilken klart påvisar att en påbyggnadsdimensionering kan bli underskattad om full friktion mellan lagren används. Detta stöds dessutom av vissa utländska studier.

Metod
De teoretiska studier som har gjorts hittills bör nu valideras genom en omfattande genomgång av befintliga mätningar. Detta torde vara lämpligt inom ramen för ett examensarbete. För att genomföra arbetet torde cirka en veckas orientering och utbildning av användande av programvaror åtgå. Beräkningar och rapportskrivning kan sedan göras på skolan, men man bör räkna med en viss fältverksamhet för att erhålla data som kan stärka valideringen. Den eller de teknologer som genomför arbetet bör ha goda kunskaper i mekanik och geoteknik. Eftersom en del programvaror som kommer att användas är framtagna i stordatormiljö är det en fördel om man har vana att programmera och köra datorprogram i textpromptbaserad miljö.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.