Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-15

Utveckling av web-baserat rapportverktyg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cityspace driver ett nätverk av försäljningsautomater på publika platser. Via vårt driftadministrativa system samlas en omfattande driftstatistik avseende användning, försäljningsdata, felmeddelanden, underhållsåtgärder, mm. in och samlas i en databas. Vi önskar nu förbättra våra verktyg för att bearbeta och åskådliggöra den insamlade informationen.

Uppgiften är att, utifrån en analysmodell som utarbetas i ett parallellt exjobb, specificera och utveckla ett web-baserat rapporteringsverktyg. Utifrån vår databas med driftinformation skall användarna kunna göra urval och filtreringar samt få beräkningar och sammanställningar utförda samt illustrerade grafiskt via verktyget.

Utbildningsprofil: Systemvetare eller liknande med intresse för webprogrammering.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.