Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-15

Utarbeta analysmetoder för driftstatistik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cityspace driver ett nätverk av försäljningsautomater på publika platser. Via vårt driftadministrativa system samlas en omfattande driftstatistik avseende användning, försäljningsdata, felmeddelanden, underhållsåtgärder, mm. in och samlas i en databas. Vi önskar nu förbättra våra verktyg för att bearbeta och åskådliggöra den insamlade informationen.

Uppgiften är att utreda vilka olika parametrar, dimensioner och beräkningar på dataunderlaget som är relevanta att arbeta med och specificera ett arbetsflöde för hur olika typer av analyser och sammanställningar skall göras.

Utbildningsprofil: ekonomi- eller statistikstuderande.

Uppgiften utföres parallellt med annat exjobb som har till uppgift att skapa ett webbaserat rapportverktyg som implementerar arbetsflödet.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.