Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-21

Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utförs vid YKI, Ytkemiska Institutet i Stockholm.
Nära knutet till ett pågående industriellt konsortieprojekt.

Projektets mål är att studera effekten av vissa kemiska och fysikaliska egenskaper hos papper på vidhäftningen i laminat mellan papper och polymer. Ett praktiskt exempel på dennatyp av laminat är mjölkkartong där insidan av fibermatrisen är ytbehandlad med polymer.

Vidhäftningen påverkas inte bara av fysikaliska egenskaper, som ytråhet och porositet,och mekaniska och viskoelastiska egenskaper hos de två materialen, utan även av ytkemiska faktorer. De senare inkluderar ytenergi, de intermolekylära krafterna över gränsskiktet, dvs vätbarhet, tunna ytfilmer av lågmolekylära material. Intern ¿sizing¿ refererar till den process då fibrer och fyllmedel görs hydrofoba för att kontrollera vätske-pappers växelverkan genom att införa barriärer mot vätskeabsorption. Dessutom förstärker den våtstyrkeegenskaperna och förbättrar papperets tryckbarhet genom att kontrollera tryckfärgsspridning och -absorption. Genom att ändra ytkemin hos papperet, kan även andra pappersegenskaper som adhesion och friktion modifieras.

Detta exjobb är nära knutet till ett pågående industriellt konsortieprojekt. Detbetyder att ett antal välkaraktäriserade pilotpapper med olika ytkaraktäristika kommer att finnas tillgängliga för att användas i exjobbet. Både laboratorietillverkade och extrusionsbelagda polymerlaminat på papper kommer att framställas. Peelstyrkan hos dessa laminat kommer att bestämmas med en så kallad slip/peel utrustning. Det är också av intresse att vidareutveckla mättekniken. Till exempel kommer effekten av peelhastigheten på brottegenskaperna studeras med avseende på peelstyrkan. För att öka kunskapen om brottmekanismen kommer den akustiska metod som används för att studera filmsplitt att utnyttjas. Den akustiska metoden registrerar ljudspektrat från brottet, vilket gör den känslig för variationer i material- och köregenskaper.

Praktisk information
Omfattning: 20 veckor/20 poäng. Start: Snarast enligt överenskommelse. Vi söker dig som genomgår teknisk högskoleutbildning, t ex inom kemi, kemiteknik eller angränsande områden.
Kontaktperson:
Rauni Seppänen, YKI
[email protected] / Tel. 08-790 99 50

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.