Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-17

Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
En forskargrupp vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet, har sedan fyra år ett pågående forskningsprojekt ¿ Advanced Home Healthcare Environment - inom området telemedicin/televård. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Ortivus AB, Anoto AB, Vodafone Sverige AB, Sony-Ericsson AB samt Linköpings kommun och Landstinget i Östergötland.

Beskrivning
Som en del i projektet skall utrustning för att mäta olika fysiologiska parametrar, t.ex. blodtryck, puls, EKG, andning, vikt, i hemmet användas. En utrustning som är utvecklad av Ortivus AB för telemedicin inom ambulansverksamhet och akutsjukvård skall användas och anpassas till hemmabruk. Anpassningen skall syfta till att mätning och överföring av information skall kunna göras av patienten själv eller av närstående med ett minimum av utbildning. Vidare skall kvalificerade användare efter inloggning eller motsvarande kunna ges möjlighet att utnyttja mer avancerade funktioner. Utrustningen kommunicerar lokalt via Bluetooth och på distans via GPRS. Arbetet kommer att innebära att lösningar arbetas fram i nära samarbete med patienter och vårdpersonal. Delar av examensarbetet kommer troligen att utföras vid Ortivus kontor i Täby, och handledare kommer att finnas både på IMT, Linköpings universitet och på Ortivus AB. Arbetet skall ske i samarbete med hemsjukvården/primärvården och Hjärtsviktsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.