Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-13

Marknadsanalys ¿ Hållbarhetsbehandling i farmaceutiska applikationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Saligus är ett ungt expansivt avknoppningsföretag från Chalmers och SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB). Saligus arbetar med att utveckla en ny patenterad processteknik för livsmedels- och läkemedelsbranschen. Tekniken möjliggör, genom skonsam bakterieeliminering, en förlängd hållbarhet hos de behandlade produkterna. Detta utan att förstöra produktens naturliga egenskaper så som smak, lukt, färg, näringsinnehåll etc.

Beskrivning av examensarbetet
Inom livsmedelsindustrin är hållbarheten en mycket viktig faktor för försäljningen. Saligus arbetar idag med att undersöka och bearbeta livsmedelsmarknaden utifrån en ny, skonsam elimineringsprocess av mikroorganismer.

Examensarbetet har till syfte att undersöka hur intressant denna process är för läkemedels- och annan farmaceutisk industri. De mest lovande segmenten ska identifieras och analyseras samt att kundnyttan för dessa segment ska kvantifieras.

Examensarbetet är lämpligt att genomföras av studenter med inriktning mot marknadsföring eller industriell ekonomi.

Företaget söker företrädesvis studenter i Göteborg.

Arbetet kan genomföras under våren eller hösten 2004. Mer information lämnas av Christoffer Rappe, 031-772 80 34.

Läs mer på http://www.saligus.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.