Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-11

Skiftarbete - sjukskrivningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Höga sjuktal är ett problem i vårt samhälle och så även i vårt företag. Finns det några samband mellan ålder, kön vad gäller sjukskrivningar. På Citypendeln arbetar de flesta skift vilket kan var slitsamt för hälsan. Våra jobb kan uppfattas av många som tunga och monotona vilket också kan leda till ohälsa.

Finns det här någon skillnad mellan kvinnor respektive män och finns det skillnader i åldergrupper?

Citypendeln företag driver sedan år 2000, på uppdrag av SL, pendeltågstrafiken i Stockholms län. Vi bemannar tågen, stationerna samt ansvarar för underhåll och reparation av fordon. Då tågen rullar nästan hela dygnet runt så arbetar även vår personal under dessa tider. Citypendeln ägs av det franska tågföretaget Keolis. Vi har ca 1000 anställda och vårt huvudkontor ligger i Älvsjö men vi har även kontor vid centralstation i Stockholm.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.