Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-17

Framtidens transporter (UK 02)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Transporter av människor och gods. Vår miljö och våra vägar tål inte mer trafik. I dagsläget utnyttjas järnvägen lite i förhållande till vägarna. Vi måste få över trafiken på vår järnväg. Detta gör man genom att använda oss av dagens och morgondagens teknik. För att kunna genomföra detta måste en grundlig ekonomisk beräkning göras. Vidare måste en simuleringsmall skapas i datormiljö.

Persontrafiken på längre sträckor förs över på järnvägen. Persontrafiken ska anpassas till behovet (kunden). Personen som ska resa ska antingen välja reguljärt tåg eller eget ¿tåg¿. Tåg ska kunna förflytta kunden från dörr till dörr på ett enkelt och smidigt sätt. Tågen ska vara eldrivna och förarlösa. Det innebär att elförsörjningen ska komma från en skena mellan spåren och själva tågvägen ska skötas med datorer och GPS navigering. Reguljärt tåg ska vara anpassade till dagens resenärer. Tågtätheten ska vara hög. Bekvämt att beställa resa med mobiltelefon. Det ska framgå var i tåget man ska sitta. Möjlighet arbeta ombord självskrivet med dator, telefon. Även möjligt att ta med bilen på en särskild bilvagn. Man ska även kunna resa under natten med reguljärt sovtåg eller med egen sovvagn. Möjlighet till mat utmed resan ska antingen finnas i tåget eller utmed banan vid någon eller några stationer. För att komma till dörren ska man antingen ha med sin egen bil eller tågbil som ingår i priset. Bagage ska lätt kunna tas om hand på tåget och lätt flyttas från och till bilen.

Godstrafiken ska föras över på järnväg vid transportsträckor som överstiger ca 70 km. Idag sker hämtning av gods med lastbil och sedan transporteras det från exempel Malmö till Kiruna med lastbil med släp. Detta kan man ändra på och föra trafiken på järnväg. Man samlar upp godset med mindre lastbilar i en container. Denna bil kör till järnvägen där den lastas på en järnvägsvagn. Vagnen får en körorder via containern. Styckegods lastas på samma sätt men samlastas på en central till sin slutstation tillsammans med annat gods.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.