Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-04

Java-kunnig!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EnviCard är ett internet-/konsultföretag som tillsammans med TEKO industrierna utvecklar och säljer ett verktyg för att bygga ett webbaserat ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet används av alla anställda hos våra kunder och kan på ett mycket enkelt sätt leda till att kunderna blir ISO-certifierade Våra kunder finns i dag mest inom textil industrin men kommer framöver att finnas inom alla branscher.

Verktyget Envicard är en webbapplikation (designad för Windows-IE5.0 och högre) där dynamiken i HTML-sidorna fås genom JSP (Java Server Pages). Informationen lagras i en relations-databas. Applikationen är utvecklat för java version: 1.3 och senare. Utvecklingen har skett med hjälp av Borland JBuilder version.4.

Applikationen körs på en linux-server som i sin tur kör tjänsterna Samba (för att dela ut en del av hårddisken till extern backup), Tomcat (web-server med JSP funktionalitet), mySQL (databasen som lagrar all information utom dokument). För säker uppdatering av Envicard-applikationen så sker kommunikationen mellan kundens web-server och webbhotellet Levonline med hjäp av SSH-kryptering.

Projektet vi behöver hjälp med består av följande:
1.)Omarbeta koden i programmet till en kvalitetssäker och duglig process.
2.)Gå igenom och skapa en enhetlig och säker struktur i programmet
3.)Erbjuda maximal flexibilitet
4.)Ändra användargränssnittet till ett mer användarvänligt

Förkunskaper:
Java, SQL, MySQL, Tomcat

Vi använder oss av följande verktyg:
Hybernate, Struts, CVS, J-builder


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.