Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-28

Hur uppfattas vårt företag? Attitydkartläggning! (68)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Samhall AB arbetar för att ge personer med funktionshinder en starkare ställning på arbetsmarknaden.
Samhall har en viktig och offensiv roll i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget är att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för personer med funktionshinder, där behoven finns. Samhall ska spegla arbetsmarknaden och näringslivet som helhet. Därför är Samhall ett företag i ständig förändring.
Det unika med Samhall är inte vad vi producerar, utan vilka som gör det.

Eftersom vi nu siktar mot nya marknader är det viktigt för oss att veta hur attityderna och inställningarna till vårt företag ser ut. Vad tänker man på när man hör vårt namn? Vilka föreställningar har man om oss? Vilka värden ser man i vårt varumärke? Dessa och liknande och kompletterande frågor behöver vi svar på för att kunna lägga grunden till vår ansats på nya marknader.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.