Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-29

Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Samhall AB arbetar för att ge personer med funktionshinder en starkare ställning på arbetsmarknaden.
Samhall har en viktig och offensiv roll i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget är att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för personer med funktionshinder, där behoven finns. Samhall ska spegla arbetsmarknaden och näringslivet som helhet. Därför är Samhall ett företag i ständig förändring.
Det unika med Samhall är inte vad vi producerar, utan vilka som gör det.

Den varuproduktion som företaget till så stora delar i dag ägnar sig åt arbetar på en marknad med vikande efterfrågan. I syfte att utveckla och fullfölja vårt uppdrag måste nya affärsmöjligheter sökas på marknaden för tjänster. Vilken typ av tjänster kan och bör denna organisation ägna sig åt? Var finns de framtida affärsmöjligheterna?
Vi tror att ekonomstudenter kanske intresseras mest av detta men kan även tänka oss från andra områden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.