Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-17

Tillgängligare Tunabyggen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Regeringen har satt som mål att Sverige ska vara tillgängligt för alla människor, således även vi som har olika slags funktionshinder, senast 2010.
Tunabyggen vill därför skapa en bild av hur man ska arbeta och vilka medel som behövs under de närmaste åren för att göra företagets och kommunens alla bostäder och lokaler tillgängliga.

Arbetet ska innefatta problembeskrivning, sammanställning och presentation av aktuell kunskap och forskning, kartläggning av behov, sammanställning och prioritering av åtgärder, kostnadskalkyler till underlag för budgetförslag mm.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.