Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-29

Mätsystem för vriddon (Ljusdal 41)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ingress:

Ni ska utreda och föreslå en ny utformning av en mätplats för vriddon, så att det på ett rationellt sätt är möjligt att göra snabba och korrekta mätningar, så att montörer kan göra stickprovningar direkt i produktionslinjen.

Bakgrund:

Mekanotjänst har ett väl förtjänt rykte av mekanisk produktion med mycket hög kvalitet. Bland kunderna finns företag i telekombranschen, medicin, elektronik och verkstadsindustri med mycket höga krav.
Man har ett behov av att förnya mätmetodiken för sk. vriddon, då den befintliga utrustningen är både föråldrad och omständlig att hantera.

Uppdragsbeskrivning:

Ni skall i steg 1:

- Ge förslag på utformning av en ny mätplats
- Utreda vilka komponenter som ska ingå - mätprober, labkort, dator, etc.
- Utreda pris och t.ex. konstruktion på fixtur, etc.

Allt ska utformas så att mätplatsen blir så rationellt utformad som möjligt. Det ska i princip vara möjligt för en montör att ta ett nytillverkat vriddon och direkt i linjen kunna göra en korrekt och snabb kontrollmätning.

I steg 2 skall en prototyp tillverkas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.