Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-04

Tidsredovisning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
AB Stora Tunabyggen bedriver fastighetsförvaltning av egna fastigheter samt byggnader och lokaler som ägs av Borlänge kommun.

Tunabyggen behöver ett tidsredovisningssystem som ger företaget rapporter där tid per objekt (fastighet) och projekt enkelt kan fås fram per månad. Systemet bör dock vara användarvänligt för att personalen med blandad IT-kunskap lätt skall kunna registrera sin tid dagligen.
Alla anställda vid Tunabyggen har tillgång till vårat nät via datorer. Alla har också tillgång till telefon, varav de flesta har mobiltelefon.
Det finns färdiga system som kan handlas upp. Vi kan utveckla en egen webbapplikation, utveckla vårt flextidsystem som använder sig av kortterminaler, använda oss av handdatorer, moboltelefoner eller en kombination av några av dessa möjligheter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.