Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-04

Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
www.daladirekt.com har en kontinuerlig kommunikation med 10 000 personer i Dalarna och 8000 i Uppsala län. De flesta är verksamma inom näringslivet.

Genom nyhetsbrev via e-post och genom nyhetssiter utvecklar Daladirekt AB ständigt tjänster som är till nytta för företag, kommuner och enskilda personer.
Daladirekt har en unik möjlighet att genom korta enkäter via e-post fånga upp aktuella och viktiga frågor som leder vidare till att utveckla kommunikationen med marknaden. Hur ser företagen på nyhetsförmedlingen via internet? Vad kan göra företagen mer aktiva på internet?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.