Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-01

Information och marknadsföring

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Naturskyddsföreningen i Dalarna är en länsorganisation under Svenska Naturskyddsföreningen. I länet finns också 14 lokala kretsar på kommunal nivå. I Dalarna arbetar vi med främst att skydda skog och verka för ett hållbart brukande av den, för livskraftiga rovdjursstammar, för att bevara och miljöanpassa jordbruket samt att minska kemikalieanvändningen och effekterna av dem i länet.

Vi behöver bli bättre på att sprida vad vi gör och locka fler att delta. Du skulle kunna hjälpa oss ur flera aspekter; göra informationsfoldrar om 4 av våra projekt, föreslå hur vi kan arbeta med informationsspridning och marknadsföring, samt hjälpa oss att genomföra förbättringar i den information och marknadsföring vi gör idag.

Du bör ha kunskap i informationshantering och marknadsföring, press och media samt design.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.