Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-30

Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
---------
Företaget Medius hjälper sina kunder att effektivisera processer med hjälp av IT. Detta sker genom rollen som oberoende rådgivare runt affärssystem, egna produkter i form av en egenutvecklad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) kallad Mflow och en egenutvecklad produkt för webbaserad elektronisk distribution och hantering av fakturor kallad Iflow, samt skräddarsydda applikations-utvecklingsprojekt mot kundspecifika krav.

Medius bedriver verksamhet i Linköping och Stockholm och har lokal representation på båda orter. Huvudkontoret ligger i Linköping. Medius ledord är kvalitet, enkelhet och närhet, såväl internt som externt.

Examensarbete för 2 personer
----------------------------
Under det senaste halvåret har vi märkt en mycket stor efterfrågan på marknaden efter Iflow. Som en följd därav behöver vi bredda och utöka funktionaliteten i produkten och har därför som avsikt att under våren/sommaren 2004 bedriva ett examensarbete för två personer med syftet att komplettera Iflow med en inköpsmodul.

- typiska funktioner som ska ingå i inköpsmodulen i Iflow är: skapa inköpsanmodan; skicka inköpsanmodan för godkännande/attest; omvandla inköpsanmodan till en inköpsorder

- examensarbetet ska också belysa mer avancerade funktioner som t.ex. möjlighet att kommunicera med externa aktörer över Internet för att automatiskt få förslag på lämpliga artiklar att köpa in, där förslaget grundar sig på villkor och kriterier som användaren ger, exempelvis lägsta pris eller kortaste leveranstid.

Förutsättningar
---------------
Iflow bygger på Mflow. Mflow är en webbaserad workflowapplikation för elektronisk distribution av alla slags ärenden. Mflow är uppbyggt så att arbetsflöden enkelt kan definieras med villkor, ärendestatus och behörighet. I applikationen finns ett antal möjligheter till uppföljning, tex. följa ärendets gång, plocka fram transaktionshistorik eller följa upp kostnader för vissa typer av ärenden. Genom hela kedjan loggas åtgärder och användaren kan knyta kommentarer till varje ärende. Det finns en mängd olika tillämpningsområden för Mflow. Exempel på ärenden som Mflow redan idag används för är leverantörsfakturor, offerter, orderändringar, reklamationer och avvikelser.

Iflow är byggd i Microsoftmiljö för elektronisk distribution, kontroll, attestering, arkivering och uppföljning av leverantörsfakturor. Det är en fördel om man har kännedom om någon/några av de ingående komponenterna Microsoft IIS Server som webbserver, Microsoft SQL Server som databasserver och Microsoft Visual Studio .NET som utvecklingsmiljö.

Som programmeringspråk änvänds främst Visual Basic .NET men det är inget som hindrar att hela eller delar av examensarbetet utförs i ett annat språk kompatibelt med .NET (exempelvis C#), dock under förutsättning att resultatet kan integreras med Iflow utan problem.
--  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.