Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-13

Marknadsanalys ¿ publika arrangemang (JJ)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Etablering Västerås AB är stadens näringslivsbolag.
Bolaget arbetar dels för att Västerås ska vara konkurrenskraftigt som etableringsort och säte för nya företag, dels för att befintliga företag ska utvecklas och expandera i staden.Företagsservice bedrivs genom FöretagsNära som besöker små och medelstora företag i kommunen. Tillsammans med företagarna försöker vi underlätta för företagens utveckling och expansion. Vi har möjlighet att kostnadsfritt hjälpa företag att finna lokaler och få kontakt med de rätta fastighetsägarna. Det gäller även om intresse för markköp finns.Etablering Västerås AB verkar för fler företag till Västerås. Vi arbetar nära det lokala näringslivet och är väl förankrade i de nätverk som har betydelse för företag i utveckling.Bolaget är företagandets språkrör till stadens ledning i näringslivsfrågor och pådrivare för en smidig hantering av företagsanknutna ärenden.

Exjobb:
Uppdraget går ut på att genomföra en marknadsanalys med syftet att utreda vilka publika arrangemang som genomförs i Sverige samt undersöka möjligheterna att genomföra liknande arrangemang i Västerås.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.