Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-22

Utvärdering och omprogrammering av Studentkåren i Sundsvalls hemsida

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om ex-jobbet
Vi skulle behöva hjälp med att göra en utvärdering och en omprogrammering av vår hemsida. Utvärderingen ska innehålla användartester av hemsidan och resultera i ett antal förbättringsförslag. Man ska genom användarstudien få fram ny funktionalitet och ny design som sedan ska implementeras. Både den publika sidan och administrationsgränssnittet måste utvärderas.

Om Studentkåren i Sundvall
För att få studera på högskola eller universitet i Sverige måste du enligt lag vara medlem i en studentkår. Studentkåren i Sundsvall grundades 1977 och har i dag omkring 4000 medlemmar varav ca 400 är aktiva på något sätt.

Kårens högsta beslutande organ är kårmötet där varje medlem har en röst. Gå dit, det är din demokratiska rättighet. Det dagliga arbetet sköts av ordförande och vice ordförande, informatören, kårstyrelsen och av de anställda inom affärsverksamheterna.

Till studentkåren kan du vända dig om du är missnöjd med något inom högskolevärlden. Vi har bland annat till uppgift att bevaka utbildningarnas kvalitet och studentsociala frågor såsom bostäder och diskriminering.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.