Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-08

Studie av G.729 talkodaralgoritm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
G.729 är en av ITU standardiserad talkodare vanligt använd för Voice över IP (VoIP).
Examensarbetet går ut på att studera de ingående algoritmerna ur ett implementeringsperspektiv samt att implementera algoritmen i en signalprocessor i ett experimentsystem för VoIP. C-kod för talkodaren finns att tillgå från ITU.

Lämpliga förkunskaper: Digital signalbehandling, C och assembler ¿programmering.

Arbetet är lämpligt för civilingenjörsexamen och kan påbörjas under första delen av 2004.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.