Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-20

Frivilligt socialt arbete inom vård och omsorg ¿ vilken betydelse har det för de äldres livskvalitet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhetsområdet Vård och omsorg ¿ väster omfattar något mindre än hälften av kommunens verksamhet mot äldre inom Örebro kommun. Här finns ca 1200 anställda och ca 1500 vårdtagare med hemtjänstinsatser eller boende på SÄBO (särskild boendeform).
Frivilligverksamhet finns mer eller mindre utbredd eller närmast obefintlig inom de geografiska områden som nämnden ansvarar för.

Uppsatsförslag:
Att belysa frivilligarbetets betydelse för de äldres livskvalitet. Göra jmf mellan väl utbyggd verksamhet till närmast obefintlig verksamhet ¿ kan skillnaden i hur äldre upplever sina möjligheter till deltagande i aktiviteter mätas? Problem? Möjligheter?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.