Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Modellering av dynamisk tryckgivare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dynamiskt tryck kan vara det tryck som upplevs av en tryckgivare som rör sig relativt ett medium men det kan också vara ett tryck som varierar över tiden, alltså tidsdynamiskt tryck.
Dynamisk tryckmätning används mycket utbrett i både forskning och industri. Applikationerna sträcker från mätning av aerodynamik till medicinsk teknik, hydraulik, tryck i förbränningsrum och detonationer. Området sträcker sig både över stort frekvensspektrum och över stora trycknivåer liksom stora temperaturområden.

Det saknas i dag bra primärmetoder för generering av dynamiskt tryck och de metoder som finns lämnar mycket stora osäkerheter vilket inte kan möta upp mot de krav som finns från leverantörer och användare. En annan väg att lösa problemet med spårbarhet är att ta fram en teoretisk modell av en tryckgivares dynamiska egenskaper och sedan använda modellen tillsammans med den fysiska givarens statiska egenskaper för att bestämma utsignalen vid dynamiska förhållanden. Givetvis ska modellens giltighet verifieras på lämpligt sätt.

Examensarbetet utförs vid riksmätplatsen för tryck i Borås.

Arbetet går ut på att göra en förstudie på dynamiska modeller med delmomenten:
- Val av givarprincip och design
- Studie av materialegenskaper
- Utarbetande av dynamisk modell
- Praktisk verifiering av teoretisk modell

Arbetsinnehåll:
- Litteraturstudie av givarprinciper
- Egenskaper hos piezoresistiva material
- Modellering
- Försöksupplägg och praktisk verifiering

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.