Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-03

Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
tillför enkel visuell hantering till veckoöversikter av konsultens arbetsinsatser med flyttning och kopiering av s.k. timerecords. När tracker1 är klar och därmed version 1 av regelmönstret ska Tracker2 utvecklas.

Tracker2 är en treskiktad lösning där applikationen ska klara det som Tracker1 och TimeLogger klarar men där arkitekturern består av java i alla tre skikten. Förslagsvis : xhtml-browser, serlvet+jsp och ejb samt sql-databas.
Som bivillkor ska största möjliga användning av öppen och gratis programvara användas t.ex. tomcat, jboss, mySql. Samt lämplig användning av design-mönster som GoF etc.

X-jobbsresultat:

Tracker1
- mjukvara v1.0
- regelmönster v1.0

Tracker2
- mjukvara v2.0
- regelmönster v2.0

X-jobbsrapport med sammanfattning av arbetet, problem, erfarenheter, slutsatser samt rekommendationer till fortsatt arbete. Alla delar i x-jobbet ska vara offentliga och möjliga att publicera som öppen kod (open-source GPL2) och inte vara proprietär egendom för någon av de inblandade parterna).

Arvode kommer tyvärr inte att utgå till x-jobbarna.

Det förutsätts att x-jobbarna arbetar självständigt och på distans med regelbunden dialog.

================================================================
Arbetsuppgiften
Ta fram ett regelverk för hur mjukvarukomponenter ska kunna kvalitetsbedömas. Regelverket ska växa fram som resultat under utveckling av ett tidredovisningssystem i två på varandra följande versioner. Där den första är en ny klient till en befintlig databas och den andra versionen är en utveckling av klienten och ny server uppdelad i middleware och databas.

Målsättning
Kunna starta framtida projekt med att bestämma rådande kvalitetsmått genom att acceptera eller anpassa ett designregelverk.

Problemställning
Komponentkvalitet är nödvändig men kostar för mycket om projektdeltagare har olika måttstockar för kvalitet.

Arbetets karaktär
Utredning och utveckling. Där utvecklingsarbetet är ett medel för att få fram ett regelverk för framtida utvecklingsprojekt.

Arbetsmetodik
Iterativ utredning och utveckling med två kompletta versioner av programvara, programdokumentation, programverifiering och ett resulterande design-regelverk. Moderna lättviksmetoder (agile) som t.ex. XP.
Arbetet förutsätts utföras av två programmerare för att bland annat tillämpa parprogrammering.

Erforderlig utrustning
- egen Windows PC, med java 1.4, j2se, j2ee, webbserver, appserver och databasserver (t.ex. tomcat, jboss, mysql).
Dokumentationsverktyg t.ex. argoUml, word, fop etc.
Utvecklingsmiljö för java t.ex. Eclipse.

Tid för utförandet
10 veckor för två personer från start.

Handledare på företaget
Anders Bremberg, VD, Vision Design, [email protected], 0708 - 125 498

================================================================

Designregler, exempel
Text: Uppräkning av termer ska ske i udda antal. Starka verb ska inleda use-case namn. Störande ord-upprepning ska ej användas i samma mening.
Kod: formattering med enligt java-doc-standard. Kommentarer enstaka rader ska ha tomrad innan närmsta kodrad. Referenser till allmänna designpattern ska återfinnas i klassnamn. Vid namnsättning ska suffix användas och inte prefix (för enklare sortering).
Dok: Uml diagram ska användas. Klassdiagram ska indelas vyer vertikalt (skikt), horisontellt (verksamhet) för att max 10 klasser ska visas i ett diagram. Begreppskluster ska användas för konceptuell begreppsmodel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.