Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-09

Upplevelse av ljudnivåer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Välkommen att göra examensarbete om buller i Mjölby kommun

Mjölby kommun har karterat och analyserat sina bullerkällor med hjälp av SoundPlan (Ingemansson Technology AB, januari 2004). Underlaget används vid bygglov, planering och bedömning av befintliga problem. Karteringen är teknisk och behöver kompletteras med kännedom om hur olika ljudtyper upplevs. Vi efterlyser därför en analys på subjektiva grunder av olika ljud i landskapet och en policy för hur dess störning ska tolkas.

Liknande studier saknas, men forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa arbetar inom området. Arbetet kan utgå från enkät eller annan riktad undersökning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.