Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-15

Projektutvärdering Turism (Ljusdal 33)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projekt:
Det 3-åriga EU-projektet Turism Ljusdal startade juni 2002 och pågår t.o.m. mars 2005. Projektägare är NärLjus, den näringspolitiska stiftelsen i Ljusdals kommun. Projektet drivs i nära samarbete med Turism Ljusdal Ekonomisk Förening, en organisation där både turismföretag, privatpersoner, organisationer och företag i andra branscher ingår. Syfte med projektet är att stärka turismnäringen genom att utveckla kontakter, att få en mer miljövänlig verksamhet och att utveckla de produkter som redan existerar inom vinter, fiske-, kultur- och naturturism.

Syftet med projektet är att stärka turismnäringen i kommunen inom områdena natur- och kulturturism, vinter, fiske och miljö. Målsättning är att genom stärkt attraktionskraft hos alla turismföretag inom kommunen, ett starkare kontaktnät och ett ökat miljöarbete bidra till ökad turism och därmed också till bevarande/nyskapande av arbetstillfällen.

Studentuppdrag:
Vi söker en eller flera personer som kan utvärdera projekttiden med hittills uppnådda effekter och resultat, utifrån de uppställda indikatorerna. Vi ser en fördel om du har tidigare kännedom om turismnäringen och dess ekonomiska och sysselsättningseffekter i lokal utveckling. Ett seminarium är planerat med avsikt att presentera och diskutera resultat och metoder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.