Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-07

Avfallshantering - Soptaxan (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom ramen för vårt samarbete med Gästrike Återvinnare och Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö kan vi föreslå flera ämnen för examensarbeten.

Soptaxan ses av Gästrike Återvinnare som avgörande för individens beteende. Hur påverkar den nya soptaxan sortering o dyl, samt hur har förändringar av andra taxor påverkat beteendemönster?

Du är också välkommen att föreslå ett helt eget ämne, som berör sophantering. Även andra frågor om hanteringen av naturresurser kan tas upp.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.