Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-07

TRÄFÖRETAGS UTVECKLING OCH SAMARBETEN (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Högskolan i Gävle skall i samarbete med bl a Högskolan Dalarna arbete för utveckling av träbearbetningssektorn. För att kunna utveckla samarbetet med sektorn behöver vi en bättre kunskap om träföretagens sätt att fungera, deras samarbetsförsök, deras kontakter med högskolan m m. Här finns intressanta saker att undersöka, t ex

1. Analys av ett par pågående eller avslutade utvecklingsprojekt innebärande samarbete mellan företag (nätverk). Såväl lyckade som misslyckade exempel finns. Vad förklarar framgången/misslyckandet? Vad kännetecknar ett lyckat samarbetsprojekt?


2. Många småföretag har haft kontakt med högskolan genom examensarbeten. Hur har det fungerat? Vad anser företagen? Vad vi kan vi som högskola lära oss om hanteringen av examensarbeten med inriktning på företag i denna sektor?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.