Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-07

Plattform för Information, Turism och Konferenser (gh)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Europas kanske längsta linbana när den byggdes 1939-40. Under 55 år transporterades 25 miljoner ton kalk. Miljonprogrammets intensiva byggboom av bostäder krävde frakter dygnet runt året runt. Linbanan valdes som bästa och billigaste transportsättet. Just kalklinbanan var helautomatisk och mycket modern när den invigdes. Kalklinbanan är unik bl a för att den är driftsduglig i ursprungligt skick i hela sin längd. Många drömmer om turistturer över Hjälmaren och över skog och mark i ¿Kalklinbaneland¿

Kalklinbanans ¿centralstation¿ är belägen vid Malmberga i Västermo, Eskilstuna kommun. I jordbrukslandskapet reser sig en imponerande industribyggnad i järn och eternit, mitt emellan kalkbrottet i Forsby och fabriken i Köping. Diskussioner förs om att återbruka anläggningen som ett turistiskt besöks- och kunskapsmål, ett teknik- och industrihistoriskt centrum med konferensmöjligheter.

Uppdrag: Gör ett förslag till ett sådant centrum, som kombinerar den robusta industrimiljön från 1940-talet med moderna servicekrav vad gäller turister, studiebesök, konferenser etc. Framför allt: utformningen måste värna om Kalklinbanan som ett kulturarv från 1900-talets industrisamhälle och förstärka guiders berättande om dess bakgrund, byggnation, funktion etc. Förslaget skall kunna användas som underlag för en eventuell arkitekttävling

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.