Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-10

Flexibel produktkatalog

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Westerbergs Repslageri är ett familjeföretag med lång tradition, som startades i Norrköping redan 1889. Man är i dagslägen det enda kvarvarande repslageriet i Sverige och tillverkar rep och snören för många olika ändamål ¿ framför allt för fritidsbåtar, sjöfart, fiske, industri och hantverk. Nu drivs företaget i fjärde generationen av Olle Westerberg och åtta medarbetare. Medarbetarna finns huvudsakligen i produktionen medan nästan all administration ligger på VD och en halvtidsanställd som har hand om löner, bokföring och fakturor. Företaget har utvecklats mycket under de sista 10-15 åren och har gått från en omsättning på 3 Mkr till idagsläget ca 10 Mkr. Man har expanderat, inte bara inom den egna tillverkningen, utan också med hjälp av vidareförädling av produkter som tillverkats hos andra leverantörer runt om i världen. Man har flera djupgående partnersamarbeten med stora grossister inom olika branscher i Sverige.

Behov
För att kunna komma vidare ytterligare ett steg i sin expansion har man kommit fram till att man måste ta fram en flexibel produktkatalog. Denna ska presentera alla företagets produkter/artiklar med hjälp av foto, artikelnummer, pris och prestanda. Den ska tas fram i digital form som dels kan användas för att kunna trycka fram produktblad/produktkataloger via professionella tryckerier och dels kunna skrivas ut på färgskrivare för eget bruk på hemmaplan och kunna mailas till kunder och leverantörer. Det program som katalogen tas fram i ska också kunna användas för att kunna presentera produkterna via en ny hemsida. Att t fram en sådan ingår också i uppdraget. Det ska vara lätt att plocka bort och lägga till produkter i katalogen, dvs layouten ska kunna ligga fast men innehållet förändras vartefter produktsortimentet förändras. I uppdraget ligger också att fotografera de produkter/artiklar som ska finnas med i den första upplagan av katalogen och lagra dem i ett program som enkelt kan användas ihop med layoutprogrammet till katalogen.

Sammanfattning
Följande delar ingår i uppdraget:
¿ Välja layoutprogram för katalogen som enkelt kan skickas över till tryckeri vid behov
¿ Fotografera samtliga produkter/artiklar
¿ Skapa flexibel produktkatalog i PC-miljö
¿ Bygga upp en extern hemsida där produktkatalogen kan presenteras  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.