Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-14

Användning av bidétoaletter; en undersökning i landets kommuner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget Svan Care AB i Ludvika har gedigen erfarenhet inom forskning och utveckling av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Vi samarbetar med Hjälpmedelsinstitutet, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och rörelsehindrade vid utveckling och tester av nya hjälpmedel. Och vi vill utveckla nya hjälpmedel som förbättrar levnadsstandarden för människor med rörelsehinder.
Företaget producerar och säljer bidétoaletter som används av personer som har svårt att sköta sin personliga hygien på grund av fysiska handikapp. Det är bidragshandläggaren för bostadsanpassning i respektive kommun som beställer produkterna.

Vi söker studenter för examensarbete i vilket den praktiska delen skulle vara en total undersökning i landets kommuner om hur många bidétoaletter man installerar per år fördelat per fabrikat. Dessutom undrar vi varför man valt den huvudleverantör som man använder.
Vår kontaktperson för studenter är Joakim Tillman på Tillman United i Örebro.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.