Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-11

Kommunikations/informations/marknadsföringsanalys - Hur uppfattas vårt budskap? (UK 01)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skattemyndigheten i Växjö omfattar Kalmar-, Blekinge-, Kronobergs- samt Hallands län. Varje skattekontor i skatteregionen har en skatteinformatör. Regionens skatteinformation samordnas av en samordningsgrupp med representer från hela regionen. Totalt arbetar omkring 800 personer inom Skattemyndigheten i Växjö.

Skattemyndigheten arbeter med många kanaler för kommunikation-information och marknadsföring bl a: broschyrer/blanketter, informationsblad, webb, olika typer av informationsträffar, mässor, ¿Temadagar¿ riktade till exv. arbetsgivare eller revisorer m fl. Informationen är både allmän och mera riktad beroende på målgrupp. De största informationskanalerna är personlig kundtjänst, telefonservice och webb. Många medborgare utnyttjar skattemyndighetens personliga kundtjänst i form av telefon eller besök på expedition.

Möjliga frågeställningar:
- Når informationen fram?
- Når rätt information fram till rätt målgrupp?
- Tagit del men inte förstått? Hur mäter man effekten av nedlagt arbete?
För att få en ¿utifrånvinkling¿ vill samordningsgruppen att att uppdraget görs förutsättningslöst utan alltför stor styrning från skattemyndigheten. Naturligtvis finns samordningsgruppen och kontaktpersonen som stöd vid behov.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.