Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-20

Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Samtidigt med integrationen av skola och barnomsorg gjordes en sammanslagning av skolorna i Lye, Lau och Garda. Initiativet om sammanslagningen kom denna gång inte från myndigheterna utan från föräldrar och lärare. Det är mycket ovanligt att föräldrar och lärare på tre orter kommer överens om en sådan sammanslagning varför det vore intressant att utreda detta vidare.Vad tyckte lärare, elever och föräldrar innan sammanslagningen om att slå ihop tre skolor till en enda? Vad tyckte de efter sammmanslagningen? På vilket sätt har undervisningen förändrats? Vad innebär sammanslagningen för eleverna? Vilka andra skolor på Gotland skulle vinna på att samarbeta på detta vis? Hur har Lye, Lau och Garda klarat integrationen med barnomsorgen? Har de klarat den bättre eller sämre än andra orter?Syftet är att utreda fördelar och nackdelar med att samarbeta mellan skolor samt få reda på varför Lye, Lau och Garda valde att gå denna väg.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.