Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-20

Studieresultat och arbetsformer i grundskolan (11)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Enligt forskning så går 2/3 av tiden i klassrummet till för att undervisa pojkar. I media framställs detta som ett jämställd- hetsproblem. Studieresultatet när eleverna går ut grundskolan stämmer dock dåligt in på detta resonemang eftersom flickorna i genomsnitt erhåller högre betyg än vad pojkarna gör.Är fördelningen av undervisningen mellan pojkar och flickor samma på Gotland som i riket? Om det skiljer sig, varför? Vilket arbetssätt är mer lämpligt för pojkar och vilket är mer lämpligt för flickor? Vilka relationer finns mellan studie- resultat och kön på de gotländska skolorna? Skall det finnas olika arbetsform för pojkar och flickor på Grundskolenivå? Kan både flickor och pojkar vinna på att man använder olika arbetssätt för olika kön? Borde det till och med finnas läro- medel som är anpassade för pojkar eller flickor?Syfte är att utreda de olika behoven hos pojkar och flickor på grund- skolan på Gotland.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.