Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Attitydundersökning i Herrljunga kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För tre år sedan genomfördes med hjälp av studenter från Högskolan i Skövde en undersökning bland samtliga anställda om attityder och uppfattningar i olika frågor om arbetsmiljö, chefs- och ledarskap, om kommunen som arbetsgivare, om jämställdhet, om ohälsa m m.

Svarsprocent 75.

Särskilt examensarbete gjordes av studenterna med undersökningen som grund.

NU behövs en ny undersökning göras helst vt 04 ev ht 04 i ungefär motsvarande omfattning och inriktning.

För info om Herrljunga kommun - http://www.herrljunga.se/  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.