Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Marknadsföringsmaterial till företagsnätverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett nätverk av företagare är i behov av gemensamt marknadsföringsmaterial till en databas. Tanken är att de ska kunna hjälpa varandra genom att de ska kunna presentera sitt och andras företag på ett enkelt och hanterbart sätt genom att hämta önskad info i databasen. För att detta ska lyckas krävs att även marknadsföringen blir enhetlig och att materialet sammanställs och presenteras på ett proffsigt sätt.

Arbetet är att ta fram en unik presentation av varje företag och att materialet över de aktuella företagen i sig blir unikt men ändå följer en standard då de ska kunna presenteras i samma marknadsförings material. Nya grepp inom marknadsföring är önskvärt för att detta material skall skilja sig från mängden.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.