Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Företagsdatabas till företagarnätverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett flertal företagare inom ett nätverk önskar en gemensam databas för att kunna ge och ta fram information om varandras unika kunnande. Databasen ska ge tillgång till varandras information på ett enkelt sätt genom att det ska gå att ta fram specifik information om andra företagare för att kunna ge en enhetlig presentation vid exempelvis anbudsgivning.

Informationen om varje företag ansvarar varje företag själva för, men presentationen ska ges med enhetlighet och proffsighet och det är öppet för varje medlem inom nätverket. Presentationen ska kunna hanteras på ett enkelt sätt genom att det ska gå att sätta samman det som önskas och sedan kunna skrivas ut. Arbetet innebär även att ge förslag på hur detta ska implementeras och administreras.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.