Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-09

Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I stadsdelen Örgryte i Göteborg är alla 6-åringar integrerade i klasser med 7-åringar sedan 1995. Syftet med att 6-åringar går i förskoleklass är att de skall få en bättre skolstart - en mjukare övergång till skolan.

I förskoleklassen får barnen träffa tre kategorier pedagoger: grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger som jobbar tillsammans. Tanken är att skolans kultur och förskolans kultur skall berika varandra - t ex pedagogiskt, genom utbyte av varandras arbetssätt och erfarenheter m m.
Föräldrarnas åsikter om bl a service och pedgogik är också ett perspektiv att titta på liksom själva skolmiljön.

Exempel på frågeställningar som ska analyseras i utvärderingen:

Har 6-åringarna fått en bättre skolstart genom att ha gått i förskoleklass?
Är det så att de två kulturerna berikar varandra? Eller genomsyrar en av kulturerna hela klassen?
Hur påverkas pedagogiken i och med att tre kategorier pedagoger arbetar tillsammans? Uppstår några pedagogiska ¿vinster¿?
Är 6-åringens vardag mer skola än förskola? Är 7-åringens vardag mer förskola än skola?
Har skolmiljön anpassats till 6-åringens behov?
Hur ser barnens föräldrar på pedagogiken och servicen?

Examensarbetet kan vara lämpligt för en eller ett par studenter tillsammans på lärarprogrammet eller ämnesstudier inom pedagogik/didaktik

Mer information om stadsdelsnämnden Örgryte http://www.orgryte.goteborg.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.