Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-07

Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet
Med hjälp av EU mål 2 medel bidrar Mälardalens högskola (MdH) till utvecklingen av Hedströmsdalen. Hedströmsdalen följer Hedströmmen och sträcker sig djupt in i Bergslagen från Köping via Kolsva och Skinnskatteberg. Projektet Forum Hedströmdalen syftar till att stärka konkurrenskraften hos bygdens företag och löper över två år från och med juli 2003. Projektet fokuserar särskilt på utvecklingen av besöksnäringen och kulturarvet. Tillsammans med ett antal lokala aktörer genomför högskolan aktiviteter inom kammarmusik, industrihistoria, kulturentreprenörskap, informationsdesign och marknadsföring av Hedströmsdalen. Samverkande institutioner och avdelningar vid MdH är Ekonomihögskolan, institutionen för innovation, design och produktutveckling, institutionen för humaniora, institutionen för matematik och fysik, Idélab, Mälardalens LedarskapsCentrum samt NäringsLivsCentrum. Både etablerade forskare, lärare, doktorander och uppsatsskrivande studenter deltar i projektet. Projektet har en bas i Företagarnas hus i Kolsva. Samarbetspartners i projektet är Länsstyrelsen i Västmanland, Länsmuséet, Köpings kommun, Kooperativ utveckling och Arbetsförmedlingen.

Exjobb
Skinnskatteberg fyller 650 år under år 2004 och detta ska man fira första veckan i augusti. Under en av dessa dagar ska man hålla till på orten Karmansbo och smedjan som finns där. Till detta skulle man behöva skapa ett ljud och ljusspel för att illustrera hur det var i en smedja på den tiden det begav sig. Det går alltså idag att göra en smälta i denna smedja (vilket är väldigt unikt) det som efterlyses är alltså andra effekter runt detta.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.