Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-27

Linux- och Java-kunnig!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EnviCard är ett internet/konsultföretag som tillsammans med TEKO industrierna utvecklar och säljer ett verktyg för att bygga ett webbaserat ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet används av alla anställda hos våra kunder och kan på ett mycket enkelt sätt leda till att kunderna blir ISO certifierade Våra kunder finns idag mest inom textilindustrin men kommer framöver att finnas inom alla branscher.

Verktyget Envicard är en webbapplikation (designad för Windows-IE5.0 och högre) där dynamiken i HTML-sidorna fås genom JSP (Java Server Pages). Informationen lagras i en relations-databas. Applikationen är utvecklat för java version: 1.3 och senare. Utvecklingen har skett med hjälp av Borland JBuilder version.4.

Applikationen körs på en linux server som i sin tur kör tjänsterna Samba (för att dela ut en del av hårddisken till extern backup), Tomcat (web-server med JSP funktionalitet), mySQL (databasen som lagrar all information utom dokument). För säker uppdatering av Envicard-applikationen så sker kommunikationen mellan kundens web-server och webbhotellet Levonline med hjäp av SSH-kryptering .

Idag har vi en distribuerad server lösning vilket innebär att varje kund har en egen server innehållande deras databas samt applikationen. Vi har nu valt att komplettera med att även lägga applikationen och databasen på en gemensam server för alla kunder dvs dedikerad server

Förkunskaper:
Linux, Mysql, SQL, Java samt kännedom om Tomcat

Projektet vi behöver hjälp med består av följande:
1.) Bygga en säker linux plattform för vår applikation
2.) Anpassa applikationen till plattformen
3.) Kvalitetssäkra uppdateringsscripten för applikationen


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.