Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-24

Sotarverktyg vill synas bättre! (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sandvikens Sotarverktyg AB är ett företag med 4 anställda, med en
omsättning av 5,6 miljoner ex moms. Företaget tillverkar och säljer
sotarverktyg samt tillbehör. 1998 förvärvade man företaget Prime Clean,
som har ett produktsortimen bestående av maskinverktyg som används vid
rengöring av ventilation. Kunderna består till 50% av sotare, 25 % för kunder som jobbar med rengöring och ventilation, 25% av försäljningen går på export. Sotarverktyg har gått från att mestadels inrikta sig på den nordiska marknaden, till att även ha kunder i England, Frankrike och Italien. Företaget säljer produkter till den Europeiska marknaden via en säljare i London. Man har samarbetspartners på den finska och norska marknaden.

Problemställning:
Hur kan företaget utveckla sin marknadsföring? Hur utvecklar man en
hemsida som uppfyller kundernas och marknadens behov. Marknadsplan för
företaget.
Företaget ser gärna en diskussion där man tillsammans med uppdragstagaren formar problemställningen.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.