Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-01

Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbet omfattar att göra en beskrivning av tekniska lösningar och marknader gällande lyftanordningar för verkstadsindustrin.
Området har getts nya möjligheter med ny teknik och vi vill med detta exjobb ta reda på vad det kan betyda för oss.

Bakgrund:

Peges har levererat lyftanordningar till olika industriella tillämpningar, bl.a. till flyplansindustrini USA. Dessa består exempelvis av master/slav-styrning av fixturer vid flyplanstillverkning. Systemen kan bestå av 2-6 ¿ben¿ där styrning av acceleration/retardation och hastighet är viktiga för olika ben skall vara 100% synkroniserade.I en framtid ser vi en marknad för sådana här ställdon med relativt små belastningar ¿runt 100 kg/ben ¿och för både industri och kontor. Teknikutvecklingen inom motorstyrning och trådlösdatakommunikaitonökar möjligheterna till intressanta tillämpningar.

Beskrivning:

Vi vill beroende på din bakgrund diskutera uppdraget mer i detalj när du/ni visar intresse.Uppdraget kan bestå i dels en omfattande marknadsanalys och ¿benchmarkning¿ via Internet och kanske besök på lämplig fackmässa, dels i en del praktiska laborationer.Inriktningen kan vara med fokus på detaljer i styr/reglermekanikeller trådlös överföring (ex. Bluetooth) som nytt sätt att synkronisera olika motorenheter.

Examensarbetet utförs under våren-04 och rapporteras juni-04.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.