Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-01

Design av förarhytt för olika miljöer (Ljusdal 36)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Du kommer att arbeta med en vidare utveckling av vårt företags produkter. I kylda miljöer finns ett antal speciella krav på design och konstruktion som skall föras in för att nå en bra helhetslösning.

Bakgrund:

Peges är en leverantör av förarhytter till olika miljöer och användningsområden Förarhytter för olika miljöer har en rad olika specifika krav. Bl.a. för drift, uppvärmning, val av rutor etc. Arbete i skiftande temperaturer kan också ställa speciella hållfasthetskrav. Designen på befintliga förarhytter kan göras bättre med avseendepå även mer generella ergonomiska aspekter och estetisk formgivning.

Beskrivning:

Uppdraget innebär att först göra en översiktlig sammanställning av marknadens behov.Huvudarbetet läggs sedan på att jobba med formgivning och designav en helt ny förarhytt. Skisser tas fram i samråd med våra konstruktörer. Mer detaljerade förslag visualiseras ex. i 3D.Arbetet kan komma att redovisas i ett antal olika översiktliga förslag, eller genom ett mer genomarbetat underlag för en specifik utformning.Ett mer exakt innehåll diskuteras med dig utifrån dina förutsättningar.

Examensarbetet utförs under våren-04 och rapporteras juni-04


http://www.peges.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.