Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-14

Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utveckling av ett system för katalogisering och lagring av komponenter, ritningar och dokument samt utvärdering av lämpliga mjukvaror för ändamålet. Systemens utformning ska även kopplas till certifieringskraven för ISO och CE.

ExCal bildades år 2000 genom outsourcing av instrumentserviceavdelning inom Ericsson i Söderhamn och ägs idag av en lokal entreprenör och det irländska TecScan Ltd. ExCal har sju heltidsanställda och omsättningen 2002 uppgick till 8,2 MSEK. Kunderna återfinns främst inom elektronik-industrin, både nationellt och internationellt.

ExCals verksamhet har sin bas inom mätteknik och består av kalibrering, testsytem och kraftteknik.

Kalibreringen och instrumentservicen är fokuserad till det elektriska området. Här har ExCal tillsammans med vår irländska partner Transtest bred kompetens att hantera de mest varierande uppdrag.

ExCal tillhandahåller även ett instrumentregister tillgängligt via internet där våra kunder kan få aktuell information om status på instrument och en samlad bild över sina kalibreringsbevis.

Testsystem är för Excal allt som har sitt grundbehov och sin funktion inom test. Det kan alltså vara allt ifrån en kabel anpassad för ett test till ett fullt utbyggt testsystem med all ingående hård- och mjukvara. Oavsett vilket kan ExCal leverera lösningen.

ExCals bakgrund har även gett en god erfarenhet inom kraftteknik. ExCal åtar sig uppdrag inom detta område då det handlar om anpassade lösningar i små serier.

Förutom redan nämnda Transtest så är ExCal även Schaffner Ltds skandinaviska partner och utför bl a service och kalibrering på deras testutrustningar både inom och utom Skandinavien


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.