Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-22

Detaljhandeln på Gotland (63)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Regionala Utvecklingsenheten i Gotlands kommun arbetar med regionens utvecklingsfrågor. Målet med arbetet är att öka sysselsättning och tillväxt på Gotland.

2001 gjordes en detaljhandelsutredning för Visbyområdet där man fastlade den fortsatta utvecklingen av detaljhandeln i Visby området. I utredningen framkom att köptroheten i sällanköpshandeln på Gotland ligger lågt, trots turismen så ligger försäljningen ca 100 Mkr under den lokala efterfrågan.

Efter utredningen har ett antal dagligvarubutiker visat intresse för att etablera sig i Visby, samt aktörer som ÖB och Rusta - dock inga företag direkt inriktade på sällanköpsvaror.

Frågeställningar för ett arbete inom detta område kunde vara

- Varför väljer folk att köpa varor på fastlandet?

- Konkurrenssituationen på Gotland

- Hur kan kommunen agera för att förbättra situationen
etc

Arbetet kan spänna över ett nationalekonomiskt perspektiv (regionen Gotland + och ¿ avseende ovanstående) samt ett företagsekonomiskt (konkurrens, företags prissättning, etableringar etc)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.