Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-17

Kartläggning av bullerkällor (JJ)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet
Ljungträ AB är ett sågverk beläget i Munktorp en bit utanför Köping. Företaget har specialiserat sig på att såga gran som upphandlas i närregionen (10 mils radie). Ungefär 80 % av granvirket exporteras till USA, Japan, Spanien, Storbritannien och Holland. Företaget omsätter 75 Mkr/år och har 22 anställda, 4 på kontoret och 18 i produktionen.

Exjobb
Kartläggning av yttre bullerkällor samt ta fram förslag på åtgärder.
Vi behärskar inte den språknivå som krävs på engelska och behöver därför ha svensktalande studenter för att klara kommunikationen.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.