Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-26

Ny akustisk metod för att analysera filmsplitt vid offsettryck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Trots den stora industriella betydelsen av filmsplitten vid offsettryck vet man mycket lite om de bakomliggande mekanismerna. En akustisk metod som spelar in ljudspektrat i tryckknypet kan bidra till svaren på många av frågorna. Denna nya spännande teknik som används i detta exjobb ger mycket värdefull information.

Bakgrund
Offsettryck är en indirekt tryckmetod som innebär att tryckfärg och fuktvatten överförs från tryckplåten till en intermediär gummidukscylinder och sedan vidare till papperet eller kartongen. Fördelningen, ¿splitten¿, av tryckfärgsfilmen mellan cylinder/papper i trycknypet är ett komplicerat fenomen. Filmen utsätts snabbt för kompression/töjning och skjuvning, vilket leder till kavitation och ¿trådar¿ av tryckfärg som går sönder vid utgången av nypet. Samtidigt trycks den rörliga fasen i tryckfärgen in i det porösa substratet och färgens viskositet stiger. Hastigheten hos denna härdningsprocess, som fortsätter även efter att det tryckta papperet har lämnat nypet, avgör i vilken utsträckning ojämnheter i den tryckta filmen hinner jämnas ut. Dessa processer som är beroende av varandra avgör körbarheten hos tryckpressen såväl som den slutliga kvaliteten hos trycksaken efter oxidativ torkning.

Trots den stora industriella betydelsen av filmsplitten vid tryckning finns mycket lite kunskap om de underliggande mekanismerna. Man har kunnat visa empiriskt att tryckfärgsegenskaper som skjuvnings-, töjningsviskositet och viskoelasticitet och substrategenskaper som topografi, porstorlek och mekaniska egenskaper korrelerar med vissa tryckkarakteristika. Men, dessa mätningar som utförs i vila/jämvikt har ingen direkt koppling med de verkliga förhållandena i form av en hastig tryckpuls i trycknypet.

Projektbeskrivning
Ett nytt angreppssätt som nyligen har börjat användas vid YKI är akustiska mätningar i trycknypet. Ljudspektrat från filmkavitationen och -splitten innehåller mycket information och är känslig för variationer i tryckförhållandena. Utmaningen är att förstå sambandet genom att systematiskt analysera den akustiska signalen och kvantifiera dess beroende av mätbara indata som beskriver tryckfärgen, papperet och tryckförhållandena. Detta exjobb handlar om att vidareutveckla den akustiska tekniken och att analysera spektra. Tekniken kommer att användas för att studera filmsplitt mellan cylindrar, cylinder/papper och korrelera den till klibb hos det tryckta papperet.

Praktisk information
Omfattning/start: Enligt överenskommelse. Vi söker dig som genomgår teknisk högskoleutbildning, t ex inom grafisk, media-, mät-, elektroteknik eller angränsande områden. Utbildning inom dataanalys och signalbehandling är en merit, men inget krav.
Kontaktperson: Sektionschef Docent Andrew Fogden, YKI
[email protected] / Tel. 08-790 99 49


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.