Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-22

Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lear Corporation är ett internationellt storföretag som grundades år 1917. Företaget, som har över 115.000 anställda i 33 länder, verkar inom plastindustrin där de är underleverantör till bilindustrin.

För ytterligare upplysningar om villkoren vid examensarbete för Lear Corporation, kontakta Lisa Starlander via mailadress [email protected].

Ovanstående examensarbete innebär följande:

Ämnesområde: Teknik/maskinteknik/automatisering

Syfte: Framtagning av automatiseringssystem, från konceptuell studie
till genomförande.

Metod: Nulägesanalys av befintlig teknik och arbetssätt i förhållande
till likvärdiga processer för produkter inom fordonsindustrin
(benchmarking). Informationen används till att ta fram en krav-
specifikation för den egna processen och bildar förfrågnings-
underlag för diskussioner med tänkbara leverantörer.
Kostnader och produktionstid ska redovisas för både nuläge
och framtidsscenario. För- och nackdelar ska kommenteras och
vägas med avseende på tid/teknik/kostnad.

Tiden anpassas efter studenten men examensarbetet omfattar minst 10 veckor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.